Јавен повик за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови-2019

Јавен повик за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови-2019.pdf