ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ “СКОПСКА ЦРНА ГОРА” за 2017 година

PROGRAMA ZA RABOTA 2017 Oficijalna.pdf