вие ја прегледувате страната:

УП за стопански и индустриски намени- Г4.1-КП 5985-1, КП 5986-1, КП 5988-1 и КП 5989-1, КO Кучевиште вон-град

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content