вие ја прегледувате страната:

Јавен увид за УП вон опфат на урбанистички план со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи и производи, на дел КП 3116, КО Глуво Бразда

Во категорија: ,
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content