вие ја прегледувате страната:

Дополна на барање Барање бр.0802/849 од 11.08.2021 за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола за Градежно Друштво Гранит АД Скопје

Во категорија:
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content