вие ја прегледувате страната:

Неспроведување на стратегиска оценка за КП 3115-1, КП 3115-2, КП 3115-3 и КП 3115-4 КО Глуво Бразда

Во категорија:
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content