вие ја прегледувате страната:

Неспроведување на стратегиска оценка за КП 3121 и КП 3122-2 КО Глуво Бразда

Во категорија:
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content