вие ја прегледувате страната:

Неспроведување на стратегиска оценка за КП 3147, КП 3146-1, КП 3146-2, КП 3150-1 КО Глуво Бразда

Во категорија:
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content