вие ја прегледувате страната:

Соопштение за јавен увид по Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фекална канализациона мрежа и пречистителна станица во локалитет Кучевишка Бара, општина Чучер Сандево

Во категорија:
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content