вие ја прегледувате страната:

УП вон опфат на урбанистички план за водоснабдителен систем и фекална канализациона мрежа за населено место Горњани, Општина Чучер- Сандево.

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content