вие ја прегледувате страната:

“УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ ИГРИ”

Во категорија:

Во врска со Програма за спорт на општина Чучер Сандево за 2023 година, усвоена од страна на Совет на општина Чучер Сандево бр.08-1464/13 од 28.12.2022 година, а согласно точка 4.2. УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ ИГРИ од истата, на ден 13.06.2023, спроведвме уште една спортска активност.

На оваа активност се играше фудбал и кошарка помеѓу учениците од VIII и IX одделение од трите училишта на територија на Општината.

Општина Чучер Сандево ке продолжи со организирање на вакви и слични настани, се со цел, младите да почнат и да продолжат да го практикуваат спортот почесто.

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content