вие ја прегледувате страната:

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Чучер – Сандево за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.1.2023 година до 31.12.2023 година

Во категорија:
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content