вие ја прегледувате страната:

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат-Г4.1-дел од КП 3117, КО Глуво Бразда

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content