вие ја прегледувате страната:

Празникот Прочка во село Кучевиште се одбележува со традиционален маскембал-Сурети.

Во категорија:

Културата на еден народ е најголемото богатство. Општина Чучер Сандево, преку Програма за активности во областа на култура за 2024 година, допринесува во зачувување на старите обичаи, спречување на нивно гасење.

Празникот Прочка во село Кучевиште се одбележува со традиционален маскембал-Сурети.
Настанот, покрај маскембалот, беше проследен со богата културно уметничка програма.
Благодарност до сите кои допринесоа за одржување на традицијата.

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content