ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ “СКОПСКА ЦРНА ГОРА” за 2016 година

PROGRAMA ZA RABOTA 2016.pdf