вие ја прегледувате страната:

Програми

ПРАВИЛНИК за утврдување на критериумите и постапката за доделување на средства за признанија и награди од Буџетот на Општина Чучер-Сандево

Врз основа на член 26 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.Весник на Р.М.“ бр.05/02), Советот на Општина Чучер Сандево, на 9-та

Читај повеќе..
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content