вие ја прегледувате страната:

Програма за работа

Објава за Јавен увид

Објава за Јавен увид за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за ЛУПД за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекси СЕА – Хотелски

Читај повеќе..
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content