вие ја прегледувате страната:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ВО ЛОКАЛИТЕТ КУЧЕВИШКА БАРА, ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО.

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content