вие ја прегледувате страната:

Контакт

-Лице кај имателот на информација назначено за посредување со информации од јавен карактер:

 

Маја Кметовска Урдаревска

Тел. 2 666 606, 2 666 157, 076 298 009

Е-маил: cucersandevo@yahoo.com, maja.kmetovska @cucersandevo.com

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content