вие ја прегледувате страната:

Демографија

 НаселениеДомаќинстваСтанови
    
Бањане (Чучер – Сандево)527153280
Блаце (Чучер – Сандево)862146201
Бразда (Чучер – Сандево)647219319
Брест (Чучер – Сандево)27859167
Бродец (Чучер – Сандево)116151
Глуво (Чучер – Сандево)20770100
Горњане (Чучер – Сандево)802796
Кучевиште (Чучер – Сандево)411912901527
Мирковци (Чучер – Сандево)1165397717
Побожје (Чучер – Сандево)710234516
Танушевци (Чучер – Сандево)30476183
Чучер – Сандево (Чучер – Сандево)29085169
ВКУПНО920027624426

Етничка припадност

 Етничка припадност – ВКУПНОМакедонци
Бањане (Чучер – Сандево)527255
Блаце (Чучер – Сандево)862
Бразда (Чучер – Сандево)647602
Брест (Чучер – Сандево)278
Бродец (Чучер – Сандево)117
Глуво (Чучер – Сандево)207171
Горњане (Чучер – Сандево)8041
Кучевиште (Чучер – Сандево)41192404
Мирковци (Чучер – Сандево)1165894
Побожје (Чучер – Сандево)710551
Танушевци (Чучер – Сандево)304
Чучер – Сандево (Чучер – Сандево)290107
 92005032
 Етничка припадност – ВКУПНОАлбанци
Бањане (Чучер – Сандево)527
Блаце (Чучер – Сандево)862760
Бразда (Чучер – Сандево)6471
Брест (Чучер – Сандево)278230
Бродец (Чучер – Сандево)11
Глуво (Чучер – Сандево)207
Горњане (Чучер – Сандево)80
Кучевиште (Чучер – Сандево)411918
Мирковци (Чучер – Сандево)11652
Побожје (Чучер – Сандево)7101
Танушевци (Чучер – Сандево)304212
Чучер – Сандево (Чучер – Сандево)290
 92001224
 Етничка припадност – ВКУПНОТурци
Бањане (Чучер – Сандево)527
Блаце (Чучер – Сандево)862
Бразда (Чучер – Сандево)647
Брест (Чучер – Сандево)278
Бродец (Чучер – Сандево)11
Глуво (Чучер – Сандево)207
Горњане (Чучер – Сандево)80
Кучевиште (Чучер – Сандево)411914
Мирковци (Чучер – Сандево)1165
Побожје (Чучер – Сандево)710
Танушевци (Чучер – Сандево)304
Чучер – Сандево (Чучер – Сандево)290
 920014
 Етничка припадност – ВКУПНОРоми
Бањане (Чучер – Сандево)527
Блаце (Чучер – Сандево)862
Бразда (Чучер – Сандево)6479
Брест (Чучер – Сандево)278
Бродец (Чучер – Сандево)11
Глуво (Чучер – Сандево)2071
Горњане (Чучер – Сандево)80
Кучевиште (Чучер – Сандево)41197
Мирковци (Чучер – Сандево)11656
Побожје (Чучер – Сандево)710
Танушевци (Чучер – Сандево)304
Чучер – Сандево (Чучер – Сандево)290
 920023
 Етничка припадност – ВКУПНОВласи
Бањане (Чучер – Сандево)527
Блаце (Чучер – Сандево)862
Бразда (Чучер – Сандево)647
Брест (Чучер – Сандево)278
Бродец (Чучер – Сандево)11
Глуво (Чучер – Сандево)207
Горњане (Чучер – Сандево)80
Кучевиште (Чучер – Сандево)411915
Мирковци (Чучер – Сандево)11651
Побожје (Чучер – Сандево)710
Танушевци (Чучер – Сандево)304
Чучер – Сандево (Чучер – Сандево)290
 920016
 Етничка припадност – ВКУПНОСрби
Бањане (Чучер – Сандево)527215
Блаце (Чучер – Сандево)862
Бразда (Чучер – Сандево)64713
Брест (Чучер – Сандево)278
Бродец (Чучер – Сандево)111
Глуво (Чучер – Сандево)20728
Горњане (Чучер – Сандево)8029
Кучевиште (Чучер – Сандево)41191323
Мирковци (Чучер – Сандево)116577
Побожје (Чучер – Сандево)710112
Танушевци (Чучер – Сандево)304
Чучер – Сандево (Чучер – Сандево)290134
 92001932
 Етничка припадност – ВКУПНОБошњаци
Бањане (Чучер – Сандево)527
Блаце (Чучер – Сандево)862
Бразда (Чучер – Сандево)647
Брест (Чучер – Сандево)278
Бродец (Чучер – Сандево)11
Глуво (Чучер – Сандево)207
Горњане (Чучер – Сандево)80
Кучевиште (Чучер – Сандево)411984
Мирковци (Чучер – Сандево)1165
Побожје (Чучер – Сандево)710
Танушевци (Чучер – Сандево)304
Чучер – Сандево (Чучер – Сандево)290
 920084
 Етничка припадност – ВКУПНОДруги неспомнати
Бањане (Чучер – Сандево)5276
Блаце (Чучер – Сандево)862
Бразда (Чучер – Сандево)6475
Брест (Чучер – Сандево)278
Бродец (Чучер – Сандево)11
Глуво (Чучер – Сандево)207
Горњане (Чучер – Сандево)80
Кучевиште (Чучер – Сандево)411973
Мирковци (Чучер – Сандево)116511
Побожје (Чучер – Сандево)7103
Танушевци (Чучер – Сандево)304
Чучер – Сандево (Чучер – Сандево)2908
 9200106
 Етничка припадност – ВКУПНОНе се изјасниле
Бањане (Чучер – Сандево)5271
Блаце (Чучер – Сандево)862
Бразда (Чучер – Сандево)647
Брест (Чучер – Сандево)278
Бродец (Чучер – Сандево)11
Глуво (Чучер – Сандево)207
Горњане (Чучер – Сандево)80
Кучевиште (Чучер – Сандево)4119
Мирковци (Чучер – Сандево)11652
Побожје (Чучер – Сандево)7101
Танушевци (Чучер – Сандево)304
Чучер – Сандево (Чучер – Сандево)290
 92004
 Етничка припадност – ВКУПНОНепознато
Бањане (Чучер – Сандево)527
Блаце (Чучер – Сандево)862
Бразда (Чучер – Сандево)647
Брест (Чучер – Сандево)278
Бродец (Чучер – Сандево)11
Глуво (Чучер – Сандево)207
Горњане (Чучер – Сандево)80
Кучевиште (Чучер – Сандево)41191
Мирковци (Чучер – Сандево)1165
Побожје (Чучер – Сандево)710
Танушевци (Чучер – Сандево)304
Чучер – Сандево (Чучер – Сандево)290
 92001
 Етничка припадност – ВКУПНОЛица за кои податоците се преземени од административни извори
Бањане (Чучер – Сандево)52750
Блаце (Чучер – Сандево)862102
Бразда (Чучер – Сандево)64717
Брест (Чучер – Сандево)27848
Бродец (Чучер – Сандево)113
Глуво (Чучер – Сандево)2077
Горњане (Чучер – Сандево)8010
Кучевиште (Чучер – Сандево)4119180
Мирковци (Чучер – Сандево)1165172
Побожје (Чучер – Сандево)71042
Танушевци (Чучер – Сандево)30492
Чучер – Сандево (Чучер – Сандево)29041
 9200764
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content