вие ја прегледувате страната:

Програма за измена и дополнување на програмата за удредување на градежното земјиште на подрачјето за општина Чучер Сандево

Во категорија:
Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content