вие ја прегледувате страната:

Граѓански буџет на општина ЧУЧЕР САНДЕВО за 2024 година

Во категорија:

БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА претставува годишен план на сите приходи, приливи и одобрени средства и
сите расходи и одливи на средства, а ги вклучува основен буџет на општината, буџетот на дотации, буџетот
на донации, буџетот на заеми и буџетот на самофинансирачки активности.


Превземи

Граѓански буџет на општина ЧУЧЕР САНДЕВО за 2024 година

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content