вие ја прегледувате страната:

Предлог план и решение за одобрување

Одобрена проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на УП со намена Г4.1-отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока

Предлог планска програма

Решение за одобрување ПП-1

Почитувани сограѓани, ве замолуваме вашите проблеми / прашања до општината доставете ги преку следнава контакт форма.
Skip to content